red button theatre and film workers' co-operative

Forum & Community Theatre, Issue Based & Workshops.

Angel y Bore

 

 

Angel y Bore

Gan

Dafydd Williams

 

Cymeriadau

Clare: Putain, pedwar deg un oed, acen y Cymoedd.

 

Lleoliad

Y Dociau, Caerdydd

 

Radio Voice Over

 

Mae pymtheg dyn wedi cael ei arrestio yn gysylltiedig gyda ‘Camweinyddiad Cyfiawnder’ yn achos Lynette White ym 1988.

Mae wyth o gynswyddogion yr heddlu wedi ymddeol ac pump sydd yn dal i weithio yn cynorthwyo’r heddlu gydai ymholiadau.

Music Plays: Nina Simone ‘Angel of the Morning’ 

They calls me angel of the morning, angel. (Yn canu gyda’r cerddoriaeth)

Chi’m yn dysgwl i butain siarad Cymraeg ichi? Ond eto mae nhw gyd yn buteiniaid draw fancw (pwyntio at y Cynulliad)

Dechreuais i credwch neu beidio, yr un flwyddyn gafodd Lynette druan ei lladd.

Ddes i lawr i Gaerdydd ym 1988.

Bright Lights, Big City.

O’n ni yr un oedran a hi.

Gafodd hi ei llofruddio ar noson San Ffolant.

Oedd da fi fflat yn Glanyrafon.

Mae na cwpl o punters fi yn y Gynulleidfa heno!

Youhoo! Sut wyt ti bach?

A dwi’n golygu bach ed ( Gwasgu bys bach)

Mae nhw’n deud na rhyw fath o Tourette’s Syndrome da fi! Cachwyr!

Gormod o Crack efallai!

Os da rhywyn wrap i mi?

Didn’t think so (edrych rownd y gynulleidfa). i chi gyd yn edrych fel Middle Class Fuckers o Ribena (Rhiwbeina)

Fi’n gallu bod yn Middle Class weithiau chi!

Saib

Glywis yr hen Scargill na yn galw Kinnock yn traitor. Miners’ Streic. Ar radio 4.

Fyddwch chi yn synnu faint o’r dosbarth gweithiol sydd yn gwrando ar Radio 4 chi.

Fi yn dosbarth gweithiol. Fi yn ‘Working Girl’ fi yn.

Hen bloody windbag oedd y Kninnock na reight enough.

Chi wedi weld i wraig e?

Faswn ddim yn synnu fod hi wedi bod ar y gem draw ym Mrwsel, golwg ar ei wyneb hi.

Enllibys! So Sue Me!

Yr Achos: Putain yn erbyn y Blaid Lafur.

O ni yna! O on ni! Yn gorwedd dan Wncl Brian fi yn y stafell fach lan lloft.

Oedd e fod i fod ar y picket lein ond oedd e yn picking my line. Sglyfach!

Streic y Bloody Glowyr. i feddwl na fenyw dechreuodd y cwbwl. Dwi’n siwr odd da hi bigger pair of balls na Wncl Breian. A ma nhw yn meddwl mynd i rhoi State Funeral i’r hen ast!

Ddylwn nhw ddod a’i arch lawr trwy Cwm Rhondda a gadael i bobol taflu glo ato fe. Maerdy ges i fy’n geni.

A Sut dwi’n siarad Cymraeg?

Es i lawr i Rhydfelin ar y bws on do fe!

Yn y blynyddoedd tywyll.

Sai’n credi fydd rhaid i fi esbonio hwnna! 

Little Moscow, home of Margaret Thatcher’s Enemy Within, the last pit in the Rhondda Fach.

Pedair mlynedd yn ddiweddarach.

Fy diniweidrydd ar goll rhywle rhwng fan hyn a’r Rhondda Fach.

Os mae un dyn yn mynd i ddwyn e, pam lai mil ohonyn nhw.

Seicoleg diddorol da ni ferched on dos e?

Hoffi plesio i ni ynde!

Ddim eisiau upseto neb!

Well Cachgu bastards!

Saib   

Wnes i methu Aids Test mis ynol.

Llongyfarchiadau.

Chi di’r cyntaf i wybod fy mod yn H.I.V.

Fyddwch chi ddim yn clywed hwnna ar H.T.V

Felli un llai a fydd yn siarad Cymraeg.

Saib

Chi’n gwybod beth ydy bwriad fi, i drosglwyddo fe nol i gymaint o ddynion a gallai. Dim just any old dynion chwaeth.

Mae da fi cerdyn busness dwi’n rhoi o gwmpas y lle.

Siaradwraig Cymraeg.

Mae dynion y Bae yn synnu ac yn hapus iawn i ffwcio rhyw trempyn bach dosbarth gweithiol fel fi.

Mae nhw yn hoffi dipyn bach o ‘rough’ chi.

Yn enwedig y Toriaid.

Mae lot o rhai yna mewn i bondage ac S&M.

Rhywbeth i wneud a’i amser nhw yn ysgolion breifat

Ond mae rhai pethau fyddai ddim yn ei wneud.

Er engraifft mynd gyda Tory!

Efallai os fuasa Thatcher ddim wedi cae’r pyllau fuasa Wncl Breian ddim wedi fy threisio fi.    

Well mi fyddan nhw yn teimlo digon rough hefyd ar yr Anti-Virals ma!

Fydd da nhw waeth acne na’n cefnder  sydd nawr yn Ysgol Garth Olwg.

Allech chi newid enw’r lle, ond allech chi ddim newid  tywyllwch y gorffenol.

Y Bae! Y Dociau, Y Dociau, Y Dociau!

Mae’r dynion arian wedi threisio ardal y Dociau ac nawr they can have a bit of their own medicine back. I’m going to take some of the fuckers with me.

Sori, like onibai am Matchday dwi ddim yn cael lot o siawns i practeisio fy Cymraeg and you won’t find me watching Cefn Gwlad a Noson Lawen. It’s a different world up there innit! The ‘Gogs D’amour’. Oedd Mam o Gaernarfon! Ond Fairplay like a chwarae teg os buasa rhaid i fi wneud ‘The Pepsi Challenge’, chi’n gwybod dewis rhwng Gog a Hwntw, wel y Gogs gaeth yn bleidlais i bob amser, mae na rhywbeth mwy hen ffasiwn am y gogleddwyr, mwy fonheddgar, mwy diniwed. Mae’r Hwntws, neu’r Cwntws fyddai’n galw nhw weithiau, yn gallu fod yn reight slei. Haglo dros pris!

Maen’t yn meddwl fod nhw nol yn farchnad Caerfyrddin a trio taro bargen dros heffar.

Ges i hen foi oedd eisiau siarad gyda fi am ‘artificial insemination’ trwy’r nos. Beth bynnag sydd yn hwylio’ch cwch yndyfe!

 Dwi ddim yn perthyn i unrhyw garfan. Valleys dwi!

 Ond na fe, mae nhw yn deud na un wlad i ni! 

Mewn acen y De Orllewin (Llais o tu ol y lleni)

Punter::Sut Mae? Faint ichi yn chargio?

Clare: I ti cariad £50.00 ……heb gondom.

Punter: Bargen! Ti yn digon saff, wyt ti?

Clare: Nadw!......beth wyt ti’n meddwl?

Punter: Tyrd mlaen te!

Clare: Dy gar di, neu lawr y stryd.?

Punter: Alleyway!

Clare: Yr hen rhamantydd, fel yr wyt ti!

Punter: Cae dy geg!

Felli mae e yn mynd yn ei flaen!

Un lawr, miloedd i fynd.

Yn blynyddoedd i ddod fydd merched ym mhob man yn parchu beth wnes i!

Dylwch chi gwrthod cysgu efo’ch gwyr chi’n gwybod. Gadewch i mi sortio nhw allan i chi.

You’ve been Clared!

Mae fe’n 2009 a mae nhw ddim yn mynd i newid.

Mae nhw dal i ladd, dal i threisio, dal i ufed a pwy sydd ar fai?

Ni wrth cwrs, mae nhw yn beio ni am y ffordd mae nhw.

Oedipus Complex be fucked.!

 Mae rhywbeth mawr yn digwydd i dyn, neu bachgen pan mae nhw yn cyraedd tri ar ddeg.

 Dyna’r oedran mwya peryglus.

 Mae nhw yn troi yn gas.

 Os i chi’n gofyn i fi dylai puteiniaid fel fi mynd mewn i ysgolion a siarad  gyda’r assembly am ‘Hen wlad fy Mamau’.

Dal nhw’n ifanc cyn i’r diafol dringo i fewn i’r amenydd a codi cysgod dros y byd. 

Oedd da fi gariad unwaith!

Ond o ni’n meddwl na cariad oedd e ar y dechrau ond sylweddolais digon cloi fod dynion ddim yn gallu caru, go iawn, go iawn.

Dim ond ffwcio mae nhw’n gallu neud.

A mynd a’ch fyckin pres chi!

Beth ydi’r gwhaniaeth rhwng putain a gwraig ty?

Ddim, mae’r ddwy yn cymryd arian y dyn a gadael iddo fe wneud mochyndra wedyn.

Ddes i nabod Buddhist unwaith.

Wedodd e fuasa’n syniad i fi fod yn oddefgar.

Fod nhw ddim yn gallu help!

Gormod o Testosterone.

Well dwed wrthai!.

Weithiau mae nhw yn ddall gyda chwant!

So fe ddim yn synni fi fod gymaint o heddweision wedi cael ei galw mewn.

Mae nhw yn waeth na neb.

Mae rhywbeth ofnadwy yn digwydd i seicoleg dyn unwaith i chi rhoi iwnifform arno fe!

Chi’n gwybod yn Gaerdydd, yn Cathays, Woodville Road oedd na ‘Massage Parlour’ reight drws nesaf i’r Police Club.

Roedd na drws cudd yn mynd o un i’r llall. 

Sain: Hen Hooter Stemar y Dociau ers llawer dydd.

Clare: Es i ddim lawr Penarth Road y noson honno.

Es i cerdded rownd y Dociau.

Dyna un peth ma fi a Troy yn gyffredin, in ni’n dau yn gwrthod galw fe y Bastard Bae.

I ni’n dau yn cofio fe fel oedd e.

Y North Star, Y Docks Non Pol, Y Big Windsor a nawr beth sydd da nhw ‘Cei y Forforwyn’.

Troy yw fy Mhimp (Treiglad Meddal ife?)

Mae fe yn edrych ar ol  merched hyn.

Y rhai sydd ddim yn gweithio y parlwrs bellach.

Chi’n gwybod bod da nhw cerflyn yn Amsterdam i talu teyrnged i Buteiniaid.

Belle ydi enw hi.

Dylsen nhw cael un fan hyn.

Mae da nhw rhywbeth, rhyw dyn yn pwyntio allan gyda dynes a chi wrth ei ochr.  Mae nhw yn trin ni fel cwn.

Chi’n gwybod pam bod puteindra yn bodoli ond ichi? Oherwydd grym dynion! Oherwydd anhegwch pwer rhwng y ddau rhyw.

Os faswn ni ddim yn butain mi faswn ni yn ‘Feminist.’

Dwy ochr i’r un ceiniog.

Na mae amser fi ar y ddaear yma yn dod i ben.

Ond mae Cymru Cymraeg ddim yn gwneud pethau fel yna!

Well, mae nhw.

Dim ond siarad Cymraeg ydwi a deud wrthoch chi yn y Bala dirion deg so fydd mwy o bobol yn dod i glywed yn stori fi.

Fi eisiau chi mynd nol i’ch  papurau bro a dweud wrthyn nhw am Claire.

Ond mae pawb da dewis.

Ydych chi wirioneddol yn credu ni i chi!

Free Will, Free Choice and all that bollocks!

Mae Crefydd da cwestiwn mawr i ateb yn fanna.

Ydi chi wedi cael dynion yn forcio chi i cymryd cyffuriau.

Ydych chi wedi cael dynion yn slappo chi a pwno chi?

 Ac wedyn deud ei fod nhw yn caru chi mwy na’r byd i gyd.

 Na o ni meddwl ddim, achos dydi o ddim yn digwydd yn eich bywydau dosbarth canol, ariannog chi, ydi fe? 

Mae dynion yn gallu gwynto ‘aberth’ neu victim to you and me.

Mae fe yn rhan o’r animal kingdom.

Mae anifail yn gorwedd yn cysgod bob dyn.

Wyt ti yn mynd yn dibynol ar y cachwrs wedyn.

Mae nhw yn fucking dda i ddim ond yfed a smocio a chwarae rugby a pretendo caru. Mae nhw yn fucking brilliant am pretendo caru.

Saib

Mae na gair Cymraeg am bob twll o le yn Lloegr, Caerliwelydd, Caerloyw, Caergrawnt.

Tybed beth ydi Ipswich yn Gymraeg ‘CaerPutain’.

Druan a’r angylion bach yna!

Doedd da fi dolly bach yn blentyn, roedd pobol eraill yn galw hi Barbie ond angyles oedd hi. 

Clare yn tynnu Barbie Doll allan o’i phoced 

Roedd hi’n cadw fi’n saff rhag unrhyw perygl. 

Roedd hi’n real cennad ddwyfol. 

Angel Gwarcheidiol. Hey! Mae’r Cymraeg yn dod nol i fi nawr. 

Ble oedd yr Angylion gwarcheidiol yn Ipswich tybed? 

Yn dal y Barbie Doll o’i blaen bob tro mae’n galw enw allan. 

Tania Nicol 

Gemma Adams

Anneli Alderton, mam i un ac yn feichiog 

Annette Nichols, mam i un 

Paula Clennell, mam i dair. 

Tybed os oedd y Steve Wright yna yn debyg i Wncl Breian fi. 

‘Angel pen ffordd, a diawl pen tan.’ 

Life Imprisonment with the recommendation of a whole life tariff.   

Angylesau cwympiedig roedden nhw gyd. 

Saib 

Ah well dwi’n rhi hen i’r gem yma rwan. 

Aeth hi’n waeth ar ol Ipswich, dim digon o amser i checkio fod y punter yn ok! 

Chi’m yn gweld yr arwydd ‘Llofrydd’ ar ei dalcen pan i chi yn uchel ar heroin a 

Cocaine ac mae’r arian glan gloyw yn ei law. 

Os dwi’n aros yma digon hir efallai fyddai’n troi mewn i cerflun ’Angel y Bore’. 

Halen ar fy wefusau a mwg yn fy wallt. 

Clare yn rhoi y Barbie Doll ar wall neu stol wrth ei ochr. 

Felli angyles fach, nol i Maerdy, ail hyfforddi fel nyrs? 

Clare yn dechrau igian ac yn edrych i fynni i’r nefoedd. 

Allai ddim fod mor greulon ac mae nhw wedi bod! 

Mae Clare yn tynny wrap o cocaine allan o’i phoced ac yn anadlu fo nol trwy thrwyn.  

‘Llygad am lygad, a dant am ddant’. Ond rwyf fi’n deud wrthych: peidiwch a gwrthsefyll y sawl sy’n gwneud drwg i chwi. Os bydd rhywun yn dy daro ar dy foch dde, tro’r llall ato hefyd. 

‘Carwch eich gelynion, a gweddiwch dros y rhai sy’n eich erlid. 

‘Oherwydd os maddeuwch i ddynion eu camweddau bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Ond os na faddeuwch i ddynion eu camweddau, ni fydd eich Tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi. 

Troy!!!! 

Angel of the Morning by Pat Kelly (Trojan Records)

 

Llwyfannwyd Angel y Bore yn Eisteddfod Bala a'r cylch 2009 fel rhan o Script Slam Cymru,Perfformwyd gan Catrin Enid Evans, cyfarwyddwyd gan Grufydd Jones( Y Rhos)

Click to add text, images, and other content